Ost– och Äppelhelg på Räven & Osten

Evenemanget Ost –och Äppelhelg på Räven & Osten 22-23 september 2018 har beviljats medfinansiering via projektet Allt som sker.

Arrangörens beskrivning av evenemanget:

På Räven & Osten har vi sedan gårdsbutiken öppnade i september 2014 haft detta årliga evenemang, till en början i samarbete med Hannas i Björköby och Sara Larssons mobila musteri. I år har Hanna inte möjlighet att vara med men vi vill fortsätta utveckla evenemanget. Förutom gårdsbutik med café och ostförsäljning samt Saras must har vi haft andra lokala utställare och försäljare. De ställer ut utan kostnad men får lämna en valfri summa till en insamling (första året gick alla insamlade medel samt 10% av Räven & Ostens omsättning under hela helgen till Human Bridge, sedan dess går pengarna vi får in till en stående insamling till Margit Nylanders stiftelse som stöder ett hem för funktionshindrade i Sri Lanka).

Hållbarhet är vårt företags bärande idé. Genom att förädla en lokal produkt där råvaran köps från en näraliggande gård och mjölken ystas på mitt gårdsysteri bidrar mitt företag till en hållbar utveckling. En del av osten säljs i gårdsbutiken medan den större delen av produktionen säljs på lokala marknader. Evenemanget, som nu genomförs för den femte gången, drar många besökare och har bidragit till att göra Räven & Osten känd både lokalt och i den större regionen genom massmedia uppmärksamhet.

Räven och Osten är ett litet företag med mig själv som ensam ägare. Till detta årliga evenemang har jag bjudit in lokala producenter som varit både kvinnor och män. De anställda i caféet är både unga tjejer och killar och äldre personal av båda könen. I Bondens Torg, som är den förening med störst anknytning till gårdsmejeriet som jag är medlem i, har vi en mycket jämn könsfördelning, och vi eftersträvar att hålla det så vid tillsättning av nya poster. (Själv är jag ordförande i styrelsen för Bonden Torg samt styrelseledamot i Sveriges Gårdsmejerister, som är en branschförening för småskaliga mejerister i hela Sverige. Där är könsfördelningen i styrelsen övervägande kvinnor men även där strävar vi att hålla en jämn fördelning).

Styrgruppen för projektet Allt som sker inom Astrid Lindgrens Hembygd, har beviljat Räven & Osten medfinansiering för evenemanget. Nyttan tillfaller många och arrangören har beskrivit i sin ansökan hur evenemanget ska genomsyras av hållbarhet, jämställdhet, ungas delaktighet och mångfald och uppfyller därmed kriterierna för benämningen ”Det goda evenemanget”. Läs mer på vår hemsida astridlindgrenshembygd.se/evenemang/ 

 

 

 

Mål

Ost– och Äppelhelg på Räven & Osten

Projektperiod
2018-09-22 – 2018-09-23
Temaområden
Det goda evenemanget
Geografiskt område
Hultsfred kommun
Projektägare
Räven & Osten