Omställningskurs november 2012

Projektet är ett delprojekt.

Kursen vänder sig till personer som är aktiv eller vill bli aktiv kring frågor om klimatkris, självförsörjning och lokalt engagemang. Om kursen skrivs: ”Det är lätt att känna maktlöshet inför alla hot som omger oss. Omställningsrörelsen visar på möjligheter till förändring och utvecklar nya samarbetsformer.”

Kursen kommer ge de verktyg som behövs för att starta ett omställningsinitiativ och få det att lyfta. Kursen berör såväl inre som yttre omställning och handfasta exempel varvas med djupare reflektioner.

Kursinnehåll: Kursen innehåller en presentation av Transitionrörelsen/Omställning Sverige och dess arbete, samt metoder och praktisk tillämpning.

Resultat
Kursen var mycket uppskattad och vi fick även med ungdomar. Flera personer har anslutit sig till ”Omställning Vimmerby-Hultsfred”. Mervärden är att människor har lärt känna varandra, den lokala omställningsgruppen har fått ny energi och olika projekt/initiativ har fått möjlighet att beskriva sina verksamheter för varandra.

Mål

18 deltagare, varav minst 10 deltagare från Astrid Lindgrens Hembygd.
1 omställningsmöte senast 2 veckor efter genomförd kurs.

Ökad kunskap och engagemang för omställning.
Inspirera och skapa hos hos människor inför framtiden och för att vi ska våga prata om de stora ödesfrågorna vi står inför som mänsklighet.

Omställningskurs november 2012

Projektperiod
2012-11-09 – 2013-04-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/82
Temaområden
Framtidsforum
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Studiefrämjandet Småland/Gotland