Ökad biologisk mångfald på Näs

Projektet syftar till ökad biologisk mångfald på markerna kring Astrid Lindgrens barndomshem Näs.

Vatten är en källa till liv. Genom att återinföra rinnande vatten i form av en bäck och damm så skapar vi livsrum för ökad biologisk mångfald. Den ursprungliga bäcken är sedan många år bortdränerad och området har idag inga fuktiga marker eller rinnande vatten, vilket är en brist i miljön som livsrum för biologisk mångfald. Stenrösen, lundmiljöer, installationer av ved, bikupor och holkar är också sätt att främja den biologiska mångfalden, då livsrum för många arter skapas i dessa miljöer
Projektet ska genomföras på en publik plats i kommunen för att skapa delaktighet och ökad medvetenhet kring biologisk mångfald. Genom att samverka med Naturskyddsföreningen och Biodlarnas lokalföreningar så får projektet fin förutsättning för spridning. Genom placeringen på Astrid Lindgrens Näs så kan den lokala publiken nås, men även andra i form av nationella och internationella besökare på anläggningen

Resultat
Projektet har skapat nya biotoper som skapar en grund för ökad biologisk mångfald: Ängsmiljöer, rinnande vatten, mossträdgård/lundmiljö, stenrösen, vedinstallation som boplats för insekter och microliv.

Mål

Skapa miljöer för ökad biologisk mångfald på markerna kring Näs. Återskapande av rinnande vatten som en del i kulturlandskapet i området. Ökad medvetenhet och intresse för biologisk mångfald och det naturliga kretsloppet

Ökad biologisk mångfald på Näs

Projektperiod
2012-08-01 – 2014-08-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-246
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Vimmerby kommun