Nybörjarprojektet

Projektet är ett delprojekt.

Projektägaren ska verka för att få nya biodlare och kommer att arbeta med olika slags marknadsföring. Särskild målgrupp är nya svenskar

Projektets resultat: Projektets mål var att få nya biodlare och detta har uppfyllts, då utbildningen har omfattat 12 nya biodlare, varav flertalet nu när kursen avslutats har egna bisamhällen. Målet var också att locka kvinnor och ungdomar. Även detta har uppfyllts då det är 5 kvinnor som genomgått utbildningen. 1 deltagare är under 20 år och 1 under 30 år och flera under 40 år.
Vi har också försökt att få intresse från invandrare, genom Bertil Sjöholm som är handläggare på invandrarbyrån i Vimmerby. Tyvärr har det inte funnits några intresserade vid just denna tid.

Sprida resultatet: Nybörjarkursen annonserades ut i Vimmerby tidning där deltagarna anmälde sig. Det har också förekommit artiklar i dagspressen, detta dock inte kopplat till projektet. En artikel om just denna utbildning fanns i Vimmerby tidning under sommaren.

Mervärden: Mervärdet består i att få nya biodlare, för att få mycket bin som pollinerar växterna. Bra pollinering är bra både för produktion av frukt och gröda samt rikare blomning.

Lärdomar: Att det finns ett intresse för det naturliga och närproducerade bland de moderna människorna, som jag tror är ökande, och där biodling är blad det absolut mest naturliga man kan syssla med.

Mål

Syfte och mål

Nya biodlare, särskilt nya svenskar, kvinnor och unga

Målgrupp

Boende i Vimmerby kommun

Nybörjarprojektet

Projektperiod
2009-04-13 – 2009-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/7
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Vimmerby Biodlarförening