Ny mack i Södra Vi

Projektet är ett delprojekt.

Bensinmacken i Södra Vi är nedlagd. Samhällsföreningen vill verka för att ny mack etableras och vill därför göra ett förarbete med mobilisering av de som bor i och i närheten av Södra Vi och göra grundarbete i form av kalkylering , kontakt med leverantörer och tänkbara finansiärer

Resultat
Projektet är avslutat men det har inte blivit någon ny mack i Södra Vi ännu. Ägaren till marken där det var tänkt att placera macken gick inte med på detta så nu för projektet en dialog med kommunen om en annan plats i Södra Vi.

Projektägaren har varit ute på möten både i Vimmerby och i Södra Vi och informerat om den blivande macken för både lokalbefolkning som för kommunen.

Mål

Syfte och mål

Att en ny mack etableras i Södra Vi.

Målgrupp

Folk i bygden, tänkbara leverantörer, tänkbara finansiärer

Ny mack i Södra Vi

Projektperiod
2009-04-01 – 2009-10-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/6
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Södra Vi
Projektägare
Södra Vi Intresseförening