Nordiska Barnfilmhuset i Mariannelund

Filmerna om Emil i Lönneberga spelades in i Mariannelund i början av 70-talet. Vid filminspelningen blev Mariannelunds folkhögskola filmteamets högkvarter, i aulan spelades de flesta inomhusscenerna in. I Mariannelundsbygden värvades också statister varför filmerna har blivit hela bygdens angelägenhet. En utställning om filmprojektet framställdes år 2008 av svensk-tyska vänföreningen i Kråkshult, och innan dess gjordes en utställning om livet i Småland vid den tid berättelserna om Emil utspelar sig. En dokumentärfilm om just filminspelningarna har just avslutats under ledning av Thomas Burnhauser, filmprofessor i Hamburg.

I Mariannelund finns Sveriges näst äldsta biograf, där filmerna om Emil visades strax efter premiären i Vimmerby 1971, 1973 och 1974. Kulturakademien i Mariannelund har plockat upp filmtemat och arrangerade mini-filmfestival och utomhusbio år 2008 och 2009. Eksjö kommun har lyft filmen genom att satsa på Animation och även digitalisering av biografen i Eksjö. Med detta som bakgrund planerar Emilkraften i samarbete med Eksjö kommun och Kulturakademien i Mariannelund, att skapa ett kulturhus för hela familjen. Med filmerna om Emil i Lönneberga som bas vill vi utveckla barnfilmstemat och på sikt skapa ett kunskapscenter inom området Barnfilm.

Resultat
Förslag på fortsättning:
Skapa ett interaktivt museum med utgångspunkt från inspelningarna av filmerna om Emils i Lönneberga. Den permanenta utställningen om inspelningarna ska bygga på intervjuer med skådespelare, filmarbetare och andra inblandade. Här ska finnas Astrid Lindgrens filmer men också rekvisita, bilder, manus och kläder från filminspelningarna.
Astrid Lindgrens filmer ska utgöra basen men ambitionen är också att lyfta barnfilmkulturen i Sverige och stimulera och utveckla ett intresse för svensk barn- och ungdomsfilm, sprida kunskap av barnfilmhistoriska värde samt arrangera kreativa möten.

Mål

Syfte

Vi vill undersöka om det finns svenska förebilder? Vad har tidigare gjorts på temat Cinematek för barn ? Finns något liknande i Norden? Kan vi samarbete med Astrid Lindgrens Näs och Saltkråkan AB?

Vi vill lokalisera regionala och nationella samarbetspartners och inhämta kunskap, idéer och information som leder till ett förslag på hur Barnfilmens hus ska se ut, drivas, finansieras och lokaliseras

Mål:

att få svar på om det är hållbart och realistiskt att skapa ett ”Barnfilmens hus” i Mariannelund

att skaffa underlag för att sedan göra projektansökningar för att förverkliga ”Barnfilmens hus”.

Målgrupp

Målgrupp för förstudien är potentiella finansiärer.

Målgrupp för ett etablerat Barnfilmens hus är turister.

Nordiska Barnfilmhuset i Mariannelund

Projektperiod
2010-02-01 – 2010-05-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-216
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Eksjö, Mariannelund
Projektägare
Emilkraften ekonomisk förening