Naturverkstad vid Emåns ekomuseum

Emåns ekomuseum i Bodafors.

Syftet med projektet är att genom framtagandet av en ”Naturverkstad” förstärka och underlätta verksamheten med naturskola samt bidra till skapandet av ett mer interaktivt och hållbart museum. Projektet ska också bidra till att sprida kunskap om hållbarhetsfrågor.

I projektet ingår anlitandet av entreprenör som bygger om och utrustar lokalen till en väl fungerande naturverkstad. Projektet samverkar också med Lärvux -utbildningen för hållbart byggande i form av materialval samt övrig kompetens.

Motivering: Astrid Lindgrens hembygd finner att projektet faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde Den lokala ekonomin samt målet Förädlandet av lokala resurser då projektet stärker Emåns ekomuseum som besöksmål. Projektet bidrar till att utveckla Emåns ekomuseum till ett mer interaktivt museum, ökar tillgängligheten, synliggör naturvärden och genomförs med hållbarhetsfrågor i fokus. Astrid Lindgrens hembygd finner att projektet genomförs på ett leadermässigt sätt, där flera parter samverkar och att Astrid Lindgrens hembygds horisontella mål om hållbarhet, jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet genomsyrar projektet.

 

Mål

Bygga om och utrusta en befintlig lokal till en naturverkstad för att kunna sprida kunskap som ligger i Emåns ekomuseums intresseområde. Projektet har också som mål att definiera tre nya målgrupper inom besöksnäringen för verksamheten.

Naturverkstad vid Emåns ekomuseum

Projektperiod
2017-06-20 – 2019-01-31
Status
Avslutat
Diarienummer
2017-2924
Temaområden
Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Nässjö kommun
Projektägare
Emåns ekomuseum