Närproducerad och ekologisk mat i Astrid Lindgrens Hembygd

Föreningen vill i linje med planen för leaderarbetet 2008-2014 främja en utveckling så att området får mer lokal och ekologisk mat. För att stimulera att olika aktörer inom området kommer samman för gemensamma diskussioner samt för att stödja projektidéer i linje med dessa ambitioner startar Lag ett paraplyprojekt som ska leda till bland annat: 1 inspirationsträff per kommun, 2 studieresor, initiativ till samverkan med närliggande leaderområden samt en uppföljning av projektet ”Ekologisk och närproducerad mat i offentliga kök” (LAG-drivet projekt under leader+-perioden).

Projektet innebär att checkar om sammanlagt 100 000 kr kan beviljas under projekttiden.

Resultat
Under åren 2009-2011 har nio Bondens Torg arrangerats runt om i Astrid Lindgrens Hembygd. Besöksantalet vid dessa har varit ca 10 000 besökare och omsättningen på försålda lokala produkter ca en miljon kronor. En hemsida www.bondenstorg.se har initierats och 43 företag är medlemmar i nätverket Bondens Torg.

Ett 30-tal större eller mindre möten med tema lokal och ekologisk mat har genomförts i eller med projektet som medverkande, totalt ca 800 deltagare. Fem lammproducenter har utökat sina verksamheter. Två landsbygdsföretagande familjer, som förut ej kände varandra, har möts genom projektets aktiviteter. Idag, 3 år senare, har de tillsammans med ytterligare några personer byggt upp en ekonomisk förening, genom vilken de driver eko-café, gårdsbutik, öppen gård, vandringsleder och grönsaksodling. Genom detta har fem nya arbetstillfällen skapats.

Mål

 

 

Närproducerad och ekologisk mat i Astrid Lindgrens Hembygd

Projektperiod
2009-01-21 – 2009-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-203
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd