Musikpromenad i Hultsfred

Rock City AB:s projekt Utveckling av nytt fysiskt och digitalt besöksmål i musikens tecken beviljas ett projektstöd på 827 874 kr för att ta fram en musikpromenad i Hultsfred. Projektet ska på ett nyskapande och unikt sätt ta fram ett helt nytt besöksmål kopplat till Hultsfreds unika musikhistoria. Minnen, musik och berättelser lyfts fram från en tid då Hultsfred var norra Europas största musikfestival. Genom att skapa en tydlig och fysiskt skyltad musikpromenad, kompletterad med en helt ny, innovativ digital tjänst kopplat till promenaden kommer besökaren genom sin mobiltelefon interaktivt kunna få uppleva festivalens glansdagar på spännande och roligt sätt.

Karta musikpromenaden i Hultsfred.

Bakgrund: Hultsfreds långa och väletablerade musik- och festivalhistoria är känd. Många platser i Hultsfred kommun förknippas med såväl festivalens historia som med andra händelser inom musik. En mängd musikevenemang, festivaler med olika inriktningar, utbildningar för musikbranschen mm håller idag musiken levande och på Svenskt Rockarkiv i Hultsfred finns material fyllt av musikhistoria. Trots detta finns inget sammanhållande koncept eller besöksmål för de fysiska platserna som är förknippade med musik eller festivalens historia. Det finns inte heller idag någon enkel digital möjlighet för allmänheten att ta del av musikhistorien. Sökande vill genom projektet skapa ett nytt besöksmål för att ta till vara Hultsfreds unika musik- och festivalhistoria.

Syfte: Projektets syfte är att på ett nyskapande och unikt sätt skapa ett helt nytt besöksmål av Hultsfreds musikhistoria. Projektet vill ta till vara på det unika arv som finns från den tid då Hultsfred var norra Europas största musikfestival och lyfta fram minnen, musik och berättelser.

Aktiviteter:
Ta fram en fysisk musikpromenad i Hultsfred med skyltar på utvalda platser.
Genom grafik och skyltprogram skapa ”en röd tråd” för besöksmålet.
Ta fram en digital tjänst, en app-liknande lösning, som erbjuder besökaren att ta del av Hultsfreds unika musik- och festivalhistoria via sin mobiltelefon. Det utvalda materialet för varje plats på promenaden digitaliseras och visualiseras därmed. I projektet ingår också aktiviteter för marknadsföring och invigning av besöksmålet.

Motivering: Astrid Lindgrens hembygd finner att projektet faller väl in i utvecklingsstrategins insatsmål inom Hållbar digital närvaro, där projektet utvecklar och synliggör ett nytt besöksmål i Hultsfred kommun. Projektet bidrar också till framtagandet av en ny digital tjänst, där besökare interaktivt kan ta del av Hultsfreds unika musikhistoria. Astrid Lindgrens hembygd finner att projektet genomförs på ett leadermässigt sätt, där flera parter samverkar och att Astrid Lindgrens hembygds horisontella mål om hållbarhet, jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet genomsyrar projektet.

Mål

Mål i projektet är att skapa en tydlig och fysiskt skyltad musikpromenad, kompletterad med material, film och musik som kan upplevas digitalt genom ny digital tjänst. Sammantaget är målet därmed att skapa ett helt nytt fysiskt och digitalt besöksmål i musikens tecken.

Musikpromenad i Hultsfred

Projektperiod
2018-02-01 – 2020-01-31
Status
Avslutat
Diarienummer
Jnr 2018-43
Temaområden
Hållbar digital närvaro
Geografiskt område
Hultsfred kommun
Projektägare
Rockcity Hultsfred AB