Musikprojekt i Vimmerby

Projektet är ett delprojekt.

Kultur- o fritidsförvaltningen vill skapa ett nytt utbildningskoncept för att bredda det musikaliska utbildningsutbudet i Vimmerby. Uvecklingschecken ska användas för att göra en förstudie som innehåller arbete med att söka finansiärer till genomförandet parallellt med att den tänkta utbildningen marknadsförs.

Resultat
I förarbetets enda del ingick att hitta finansiärer och deltagare samt att sätta formen för projektet. Flera finansiärer kopplades till projektet

Den andra delen var att hitta deltagare till två studiecirklar, ”Musiklyssning” och ”Musik- och konsertskapande.”Marknadsföring för att hitta deltagare har skett genom annonsering, uppsättning av lappar och information via skolor med flera.”Musiklyssning” fick många deltagare men inte ”Musik- och konsertskapande” och kunde inte starta.

Mål

Syftet är att bredda det musikaliska utbudet med ett nytt utbildningskoncept.

Mål: start av ny utbildning med minst 20 deltagare

Musikprojekt i Vimmerby

Projektperiod
2009-11-23 – 2010-06-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/12
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Kultur- och fritidsförvaltningen Vimmerby kommun