Musikhus i Eksjö, förstudie

Projektet är ett delprojekt.

Styrelsen för Fiesta Eksjö och ordföranden och drivkraften Håkan Waxegård vill utveckla musiklivet i Eksjö och på Höglandet ytterligare ett steg. Det handlar då om att skapa någonting helt nytt och unikt för Eksjö, småländska Höglandet och Jönköpings län.
Detta projekt är en förstudie för att se om idéen fungerar.
Tanken med huvudprojektet är att skapa ett musikens hus i ordets rätta bemärkelse. Verksamheten ska både vara smal och bred. Den ska vara smal så tillvida att det är enbart musik som den huvudsakliga verksamheten kommer att vara inriktad på, men då musik ur ett brett perspektiv med tonvikten lagd på ungdomar och mångkultur. Till vårt förfogande har vi ett hus beläget i Eksjös gamla stad.
Projektet Förstudie musikhus i Eksjö går ut på att ta reda på vilka förutsättningar det finns för att kunna genomföra huvudprojektet. Det handlar om att hitta rätt samarbetspartner och göra en behovsanalys, ta fram arkitektskisser, brandskyddsplaner, tillgänglighetsplaner, kostnadsanalyser för att ha en bra grund att stå på inför genomförandet av huvudprojektet.

Resultat
Vi har hittat en finansieringsmodell som vi tror på, men vi är inte längre lika säkra på att det bara ska bli bara ett hus utan att det ska bli ett hus med flera verksamhetsområden. Den viktigaste lärdomen i projektet har varit att konstatera vilka personer, organisationer och finansiärer som är viktiga för projektet och vilka som absolut inte är det.

Mål

att få en klar bild över alla förutsättningar för att kunna starta huvudprojektet.
att ha upprättat alla nödvändiga kontakter med personer och företag
att veta vilket behov det finns i Eksjö och i Eksjös närområdet för ett musikhus
att ha fått reda på så många olika åsikter om och synpunkter som möjligt.

Musikhus i Eksjö, förstudie

Projektperiod
2012-05-25 – 2012-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/74
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Eksjö
Projektägare
Föreningen Fiesta Eksjö