Mötesplats Bruksvallen

Bakgrund till projektansökan: Storebro Idrottsförening har som ambition att utveckla idrottsplatsen Bruksvallen till att fungera som en viktig mötesplats i Storebro. Idag har föreningen en fungerande anläggning för fotboll och liknande aktiviteter men vill bredda utbudet och nå ut till fler människor i samhället. Projektet vill tillgodose allas intresse i samhället och förena invånare. Sökande berättar att de idag har en bred verksamhet med många olika åldrar, kön och etnicitet, men vill satsa på en utveckling av mötesplatsen för en ökad integration och kunna erbjuda ”något som passar alla”. Projektet ska ses som ett led i en större satsning som på sikt ska bidra till en attraktivare mötesplats och främja integration och folkhälsa. Padeltennisbanan är den första delen i sökandes långsiktiga satsning.

Syfte: Syftet med projektet är att genom anläggningen av en padeltennisbana, som är helt ny för Bruksvallen, förena människor i alla åldrar oavsett kön och nationalitet samt bidra till en aktiv, meningsfull fritid som leder till en hälsosammare livsstil. Syftet är också att bredda idrottsföreningen för att möta framtidens behov.

Aktiviteter: I projektet ingår markförberedande, asfaltering, inköp och anläggning av padeltennisbanan samt gjutning av betongsarg. Dessutom ingår nätverksträffar och dialogmöten med olika aktörer i området för att stärka byggandet av mötesplatsen.

LAG:s beslut med motivering: Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet ryms i utvecklingsstrategins insatsområde Det civila samhället och målet Utvecklat föreningsliv. Projektets syfte är att skapa en ny anläggning för en ny idrottsgren som genererar nya målgrupper för Storebro IF. Genom satsningarna på Bruksvallen vill Storebro IF skapa en ny mötesplats som bidrar till social hållbarhet. Projektet genomförs i samverkan med andra aktörer, uppfyller grundvillkoren samt genomsyras av Astrid Lindgrens Hembygds horisontella mål om mångfald, hållbarhet, ungas delaktighet och jämställdhet.

Mål

Mål: Målet med projektet är att anlägga en ny padeltennisbana som lockar fler deltagare till nya aktiviteter. Projektet vill också ta tillvara på nytänkande, nya företagsidéer och olika gruppers önskemål gällande utvecklingen av mötesplats Bruksvallen.

Mötesplats Bruksvallen

Projektperiod
2018-05-01 – 2019-08-31
Status
Avslutat
Diarienummer
jnr: 2017-2493
Temaområden
Utvecklat föreningsliv
Geografiskt område
Vimmerby kommun
Projektägare
Storebro Idrottsförening