Metropol Biografen ett digitalt allhus

Projektet är ett delprojekt.

Biografföreningen Metropol sökte under 2008 medel till ett stort projekt hos Astrid Lindgrens Hembygd för att påbörja en digitalisering av biografen. Astrid Lindgrens Hembygd avslog den ansökan men föreslog i stället att sökande skulle arrangera ett seminarium om landsbygdsbiografens framtid som finansieras med denna check.. Syftet var att öka kompetensen och se på olika möjligheter att nå den önskade digitaliseringen.

För att följa upp detta seminarium och fördjupa kontakten med kommunen vill man ordna träff för föreningslivet i Eksjö och arrangera träff med kommunala politiker och tjänstemän.

Resultat
Vi har informerat kommunstyrelsen och föreningarna i Eksjö om möjligheterna med en digitaliserad biograf.
Strax efter informationsmötena får vi veta att det skapats en möjlighet att söka stöd från Svenska Filminstitutet som startat ett projekt där 20 biografer ska få 60% av kostnaderna för en digitalisering. Biograferna ska i projektet bilda ett nätverk och lära av varandra och visa mycket svensk film som har digitaliserats.
Svenska Filminstitutet kräver medfinansiering från kommunen, som vi är tacksamma att kommunen beslutade om på ett snabbt och smidigit sätt. Så vi är nu en av utvalda biografer som representerar den ideellt arbetande digitala biografen.

Mål

Syfte och mål

Syftet är att intressera och knyta till sig fler intressenter och i synnerhet kommunen för arbetet att helt kunna digitalisera biografen.

Att få politiker och föreningsverksamma i kommunen att se möjligheterna med ett digitalt hus i Eksjö.

Målgrupp

Målgrupp för utvecklingschecksprojektet är kommunala politiker o tjänstemän samt föreningsverksamma i kommunen.

Målgrupp för en digitaliserad biograf vänder sig mot allmänheten.

Metropol Biografen ett digitalt allhus

Projektperiod
2009-05-01 – 2009-10-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/5
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Metropol, Eksjö Biografförening