Mer Marknadsförd Mat

Projektets syftar till att ge människor större möjligheter att äta det som produceras lokalt. Projektet vill stärka livsmedelsföretagen i Jönköpings län så att de bättre når ut med sina livsmedelsprodukter. Effekterna blir ökat entreprenörskap, ökad omsättning, fler anställda, sänka produktionskostnader, ökad marginal, fler besöksanledningar, ökad grad av internationalisering, mer innovation inom livsmedelsområdet, minskade transporter, hållbarare livsmedelsproduktion och ökad självförsörjningsgrad i närområdet.

Aktiviteter: Projektets aktiviteter är: deltagande på branschmässor, säljarbete, marknadsundersökningar, akademiska seminarier, omvärldsbevakning för ökad samverkan, workshops om förädling, kurser och rådgivning.

Motivering: Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet Mer marknadsförd mat faller väl in i utvecklingsstrategin insatsområde Den lokala ekonomin och insatsmålet Förädlandet av lokala resurser. Genom projektets aktiviteter stärks livsmedelsförädlande företag så att de kan öka sin försäljning. Projektet genomförs på ett leadermässigt sätt, genom att bland annat öka samverkan mellan företagen i området. Nyttan tillfaller många företag på landsbygden och projektet genomförs i flera leaderområden, vilket Astrid Lindgrens Hembygd finner positivt, då goda idéer, ökad kunskap och samverkan kan få större spridning. Ansökan uppfyller grundvillkoren. 

Mål

Mål: Projektet har fyra delmål för Jönköpings läns livsmedelsföretag och det är; ökad försäljning, marknadsutveckling, ökad samverkan samt ökad förädling.

Mer Marknadsförd Mat

Projektperiod
2017-05-12 – 2020-12-15
Status
Pågående
Diarienummer
Journalnummer 2017-2416
Temaområden
Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Hushållnings- sällskapet i Jönköpings län