Mariannelunds marknad

Projektet är ett delprojekt.

Tidigare har marknaden varit två gånger per år, en marknad på våren och en på hösten. Nu har vi målet att utveckla till en större marknad som äger rum en gång per år. Vi vill integrera Bondens Torg som ett återkommande inslag i Mariannelunds Marknad för att uppmuntra människor till att handla av lokala producenter. Dessutom ska vi utveckla marknaden med kringarrangemang, såsom veteransbilsuppvisning, kvällsaktiviteter etc.

Resultat
Vi fick en mycket positiv respons från de Mariannelundsbor som besökte marknaden med Bondens Torg. I vår vision finns det tankar på att utveckla flera arrangemang i samband med marknaden som kommer att stärka gemenskapen i samhället.

Mål

Att utveckla till en större marknad som äger rum en gång per år.

Mariannelunds marknad

Projektperiod
2012-05-29 – 2012-10-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/56
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Mariannelund
Projektägare
Emilkraften ekonomisk förening