Lönneberga mat och hantverk

Projektet är ett delprojekt.

I projektet ska namnet Lönneberga marknadsföras genom en Mat och Hantverksmässa, där fokus ligger på att varorna som är till försäljning/ställs ut håller hög kvalitet. Under detta evenemang är det även underhållning i form av artister som uppträder.

Resultat

Vi har haft ett 10 tal planeringsträffar i projektgruppen och en mängd kontakter genom mejl. Projektgruppen har också haft två planeringsmöten med Lönneberga Hembygdsförening.

En studieresa har genomförts till Öland där vi träffade två personer som arbetar med Ölands skördefest och fick ta del av deras långa erfarenhet.

Vi finner vid en jämförelse av vår projektplan och hur det verkligen blev, att det blivit som vi tänkt oss. Förhoppning var att få ett ökat intresse och därmed ett större besöksantal i år . Antalet besökare blev 3 000 och det överträffade våra förväntningar.

Mål

Syfte och mål

Syftet är att marknadsföra Lönneberga.

Mål för mässan 2009:

– fler än 1 000 besökare

Målgrupp
Målgruppen är främst medelålders personer men också yngre då man vill attrahera barnfamiljer

 

Lönneberga mat och hantverk

Projektperiod
2009-03-04 – 2009-11-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/4
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Lönneberga
Projektägare
Lönneberga Hembygdsgille