Lokala Utvecklingsplaner i Vimmerby

Mål

Syfte: att utveckla landsbygden samt upprätta ett verktyg som kan ligga till grund för EU-ansökningar och andra bidragsansökningar. De lokala utvecklingsplanerna kan också ligga till grund för framtida arbete med översiktsplaner i kommunen

Mål

9 stycken utvecklingsplaner för landsbygden i Vimmerby kommun
Utvecklingsplanerna ska
-identifiera utvecklingspotential och hållbar utveckling på orterna
-ta fram goda idéer
-identifiera olika kompetenser i arbetsgrupper
– engagera fler personer, särskilt ungdomar, i utvecklingsarbetet

Målgruppen för projektet är samhällsföreningar, andra föreningar samt övriga intresserade invånare. Vi vill engagera alla ute i våra bygder som har intresse av att utveckla sin bygd, liten som stor, gammall som ung.

Lokala Utvecklingsplaner i Vimmerby

Projektperiod
2011-02-15 – 2013-06-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-230
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Studieförbundet Vuxenskolan i Vimmerby