Lokala utvecklingsgrupper

,

Byalag och föreningar är viktiga aktörer för en kommuns utveckling. De känner området, behoven och de vet vem att kontakta när det behövs. Samtidigt blir medlemmarna allt äldre och det blir svårare att rekrytera nya .

Projektrådgivning och Processledning av föreningar

Bråbygdens Intresseförening – Lokalhandlingsplansarbete vid 5 talet tillfällen.

Och studiecirkel i lokala handlingsplaner etableras

,

Mål

Syfte och mål

Syftet är att
Ta fram ny kunskap om lokal utveckling
Lyfta det lokala perspektivet
Få unga och vuxna att mötas
Skapa samverkan och synergi mellan den kommunala översiktsplanen/visionen och den lokala utvecklingsplanen
Skapa en känsla av sammanhang

Mål
Söka och lyfta fram nya aktörer och samarbetskonstellationer

Ökad aktivitet i vårt Leaderområde
Att lokala grupper har förutsättning att ta del av Landsbygdsprogrammet.
Stimulera befintliga lokala grupper att ta nya tag för sin bygds utveckling .

Lokala utvecklingsgrupper

Projektperiod
2009-01-21 – 2009-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-202
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd
Kontaktpersoner
Jacob Käll
0492-188 97
jacob@astridlindgrenshembygd.se
Jytte Rüdiger
070-668 96 00
jytte@astridlindgrenshembygd.se