Leadercheck: Virserums konsthall

Virserums konsthall har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Attraktiv landsbygd för delaktiviteten: Konst på området.

Konsthallen beskriver projektet:

Vi vill skapa byggnader och konstverk på området, som kan vara en attraktion i sig under den tid de uppförs, genom att man kan ta del av arbetsprocessen, och som också finns att besöka under en längre period under säsongen. Vi har fått erbjudande om en speciell byggnad, ett examensarbete från KTH, som kan uppföras på plats i början av juni, och stå kvar under hela sommaren eventuellt längre.  Byggnaden är specialgjord för de två studenterna och är ett konstverk i sig. Besökare på området kommer att kunna gå in i byggnaden. Det blir mediauppmärksamhet kring detta, vilket ökar intresset för besök och det leder till att Bolagsområdet blir känt. Den andra delen av projektet är konstverk på området. Vi vill i dagens läge bidra till att skapa arbetstillfällen för konstnärer, och vill ge uppdrag åt konstnärer att skapa verk utomhus på området. Det kan vara land art, som blir en del av området i sig, men det kan också vara kombination av olika konstarter i semipermanenta verk, som förändras och försvinner med årstidernas växling. Konstverken kan antingen vara permanenta, om de är av typen land art eller semipermanenta, d v s de görs i material som påverkas av väder och vind, så att själva förändringen blir en del av verket.

Projektet med byggnaden och konstverken ska leda till fler attraktioner på Bolagsområdet som bidrar till att öka antalet besökare och förhoppningsvis ska en del av dessa bli permanenta och bidra till fortsatt upprustning av området. Dessutom skapar konstverken arbetstillfällen för konstnärer i regionen. Studenternas byggnad skapar ”broar” mellan deras studie- och hemorter och Virserum, vilket alltid ger viss effekt i nya besökare, som kommer för att se det deras bekanta skapat. Det är fritt inträde till själva Bolagsområdet och både byggnaden och konstverken står utomhus och kommer att kunna besökas utan att något inträde eller avgift erläggs.

Vi tror att denna typ av aktivitet är effektivare än andra former av marknadsföring. Det är något att berätta om och ta bilder på och därigenom sprids kännedom om området. Vi vill också visa på möjligheten för konstnärer som arbetar t ex med land art vilka möjligheter som finns på området. Det är ett område som är lättillgängligt med stora ytor, närhet till vattendrag och många byggnader som kan utnyttjas mer än idag, t ex som sommarateljéer för konstnärer och hantverkare. Det skapar större ekonomiska möjligheter för föreningarna, och bidrar till att öka områdets attraktionskraft.

 

Mål

Projektets mål är att få fler besökare till området, flera som upptäcker att det finns och vad som finns på området. Det sistnämnda är särskilt viktigt, eftersom området tidigare var ganska ovårdat och öde, men den upprustning som gjorts de senaste åren är betydande. Det finns ingen möjlighet att räkna besökarna, men aktörerna på området har erfarenhet av ”goda” och ”mindre goda” säsonger och ska vid säsongens slut ha uppfattningen att det trots situationen varit en ”god” säsong. Eftersom det är ett utomhusområde kommer vädret att ha stor inverkan.

Leadercheck: Virserums konsthall

Projektperiod
2020-05-27 – 2020-09-30
Status
Pågående
Diarienummer
2019–3806
Temaområden
Paraplyprojekt Attraktiv landsbygd
Geografiskt område
Hultsfred kommun
Projektägare
Virserums konsthall ideell förening