Leadercheck: Vimmerby IF

Vimmerby IF har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Attraktiv landsbygd för delaktiviteten: Vimmerby IF-partnerskap för inkluderande föreningsliv

Vimmerby IF är en fotbollsförening med över 600 barn och ungdomar i verksamheten. Vi har under flera år arbetat för ett inkluderande föreningsliv och vårt arbete ligger i framkant nationellt. Vi har arbetat fram en barn- och ungdomsverksamhet som blivit prisad som bäst i Sverige av Svenska Fotbollsförbundet och som är tillgänglig och trygg för alla som vill spela fotboll. I de fall där vi märkt att målgrupper har saknats i vår verksamhet har vi gjort insatser för att nå även dessa, t.ex. genom vårt Fotboll För Alla-lag för personer med funktionsvariationer och TjejTruppen och arbetet med Asllani Court för att nå fler tjejer med invandrarbakgrund. Vi har även startat upp gratis eftermiddagsverksamhet för barn 10-12 år med nyttiga mellanmål, rörelse i form av fotboll och läxhjälp två dagar i veckan. Vi bedriver helt enkelt en inkluderande verksamhet, där vi inte justerar prislappen för våra aktiva efter innehållet, och det kräver andra sätt att finansiera verksamheten som ideell förening. Det är den utmaningen vi behöver extern hjälp med, vi är väldigt duktiga på att driva vår verksamhet men har inte alltid tiden eller kompetensen att fullt ut synliggöra samhällsnyttan av vårt förebyggande arbete. Om vi ska kunna fortsätta att både bedriva och fortsätta utveckla ett föreningsliv som är till för alla måste vi som ideell förening visa på nyttan av våra förebyggande insatser lokalt. Vi behöver så visuellt som möjligt göra det tydligt vad vi står för och vad Vimmerby IF bidrar till för invånarna i vår landsbygdskommun.

Vi vill i ökad grad kunna visa både medlemmar och omvärld vad värdet av vårt arbete är. Vad innebär våra satsningar på målgrupper som står utanför föreningslivet för dom aktiva och för samhället i ett längre perspektiv. Vi anser att vårt arbete i stor utsträckning bidrar till en attraktivare landsbygd-men det måste vi skaffa oss verktyg för att kunna bevisa.

Vi tror att många ”vet” att Vimmerby IF är duktiga på socialt ansvar, men inte hur och vilka resultat det ger. Det hoppas vi kunna utveckla tillsammans med Astrid Lindgrens Hembygd. Visa på värdet av inkluderande föreningsliv för befintliga och nya medlemmar men också för samarbetspartners som vill hjälpa oss säkerställa verksamheten in i framtiden.

Mål

Att tillsammans med professionell yrkeskompetens arbeta fram ett material för att presentera  och visa på värdet av et inkluderande föreningsliv. Detta kan innebära en tryckt folder, en digital plattform eller utvecklad hemsida, en sammanfattande film eller en kombination.

Leadercheck: Vimmerby IF

Projektperiod
2020-03-04 – 2020-12-15
Status
Pågående
Diarienummer
2019–3806
Temaområden
Paraplyprojekt Attraktiv landsbygd
Geografiskt område
Vimmerby kommun
Projektägare
Vimmerby IF