Leadercheck: Slöjd Småland digitalt

Kulturgatan i Bodafors har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Entreprenörskap 3.0 för projektet ”Slöjd Småland digitalt”.

Kulturgatan är ett besöksmål som har sin utgångspunkt i möbelsamhället Bodafors och den stora hantverkskunskap som fanns och fortfarande finns här. Under säsong sommar/höst visas samtida hantverk i Intarsiaverkstaden och två stora utställningar i Magasinet och Nya utställningshallen. Säsong 2021 visas utställningen ”Slöjd Småland” med slöjd och konsthantverk från  de tre småländska länen. Vi vill skapa en filmad version av utställningen Slöjd Småland. Utställningen pågår på Kulturgatan 12 juni – 17 oktober i år. Filmen ska fungera som en digital visning av utställningen men inte enbart. Vi vill genom filmen ge inblick i några slöjdares processer, från deras egna verkstäder, samt spela in korta samtal med dem. Filmen kan vara ett sätt att uppleva utställningen ifall man var hindrad att ta sig till det fysiska rummet. Men blir framförallt en förlängning av utställningen då den visar processerna bakom de slöjdade objekten på ett levande sätt, breddar förståelsen för utställningens innehåll – för den lokala slöjden över huvud taget. Att filmen förlänger säsongen och samtidigt blir en adderad uppdaterad version av utställningen handlar därför inte bara om marknadsföring utan kommer också att fungera som en ny produkt eller tjänst. Lika viktigt är att alla slöjdare i regionen som får uppmärksamhet genom utställningen/filmen gynnas i sin utveckling och i sitt företagande.

Syftet är att utveckla den digitala kommunikationen kring lokal slöjd och konsthantverk. De redan etablerade formerna, aktiviteter på plats i Bodafors, kan utvecklas och breddas. Vi vill nå ut längre med kunskap och inspiration. De redan etablerade tillvägagångssätten där utställningarna presenteras fysiskt blir uppmärksammade hos fler, förhöjer värdet och på samma gång lockar fler till besöksmålet.

Mål

Vi ser möjligheten att utveckla en för oss ny plattform, film med kunskapsinnehåll. Målet är att vid projekttidens slut ha etablerat en tydlig väl fungerande kommunikativ kanal, intill de befintliga fysiska och digitala starka delarna. Målet är att utveckla ett komplement till nuvarande verksamhet och samtidigt utveckla en ny tjänst. Målet är att tydligt kunna avläsa en ökad trafik på vår hemsida och öka besöksfrekvensen för kommande säsonger.

Leadercheck: Slöjd Småland digitalt

Projektperiod
2021-03-30 – 2021-12-20
Status
Pågående
Diarienummer
2020-3234
Temaområden
Paraplyprojekt Entreprenörskap 3.0
Geografiskt område
Nässjö kommun
Projektägare
Kulturgatan AB