Leadercheck: Skådebanan i Jönköpings län

Föreningen Skådebanan i Jönköpings län har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Attraktiv landsbygd för delaktiviteten: Seminariedag med filmillustrationer om landsbygdens utmaningar

Kulturföreningen Skådebanan har som syfte att tillgängliggöra konst och kultur; tillgänglighet, mångfald och demokrati är utgångspunkter i föreningens arbete. Under 2020 arbetar föreningen med projektet En egen röst som beskrivs: ”Vi vill ge människor verktyg för sina berättelser genom att utbilda i digital kunskap och konstnärlig metodik. Utbildningen planeras till två grupper och i coronatider känns det extra viktigt att lyssna på grupper med ungdomar och äldre med de svagaste rösterna i samhällsutvecklingen.”

Projektägaren beskriver evenemanget:

”Kulturen är en stark kraft att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle, detta gäller i högsta grad landsbygdens utmaningar. För att lyfta fram frågor som är aktuella i vår bygd planerar vi ett seminarium i höst där deltagarnas filmer i kombination med kunniga och intressanta föreläsare bildar en helhet. Vi vill samla ihop utfallet av projektet En egen röst och lyfta fram tankar bakom projektet. Exempel: Hur påverkar den digitaliserade värden oss och vårt liv och hur kan vi möjligheter med digitalisering göra landsbygden ännu mer attraktiv? Hur skapar vi en bättre värd och en gemensam framtidstro? Idén är alltså att samla ihop tankar och utfallet av våra två filmskapande grupper från projektet En egen röst och kombinera med kompetenta och intressanta personer som delar med sig av erfarenheter och forskning som bidrar med perspektiv och kunskaper. Berättelserna, filmerna som deltagarna skapat, och seminarietalarnas inspel ska kombineras på ett sätt som ger ett starkare genomslag än en vanlig seminariedag.
Tema: Kan våra erfarenheter och våra berättelser i kombination med forskning, statistik och fakta ge oss kraft att bygga en starkare och ännu attraktivare landsbygd. ”

Syfte med delaktiviteten är att sätta fingret på landsbygdens stora värden samt människan och kulturen som kraftkällor för att påverka utvecklingen framöver. Det yttersta syftet är att bidra till en hållbar framtid och tillsammans stärka lokalsamhället efter en ansträngande tid.

Mål

Projektets mål är att föra ett intressant och välbesökt evenemang (seminarium) som ger besökarna svar men också nya frågor att ta med sig hem i sin vardag. Målet är också att evenemanget ska vara en respektfull plats där många olika områden möts; landsbygd och stad, unga och gamla, digitalt och analogt, praktiker och forskare, amatörer och professionella. Målgruppen för seminariedagen är personer som i sitt jobb eller företag arbetar med utveckling, politiskt aktiva, föreningsaktiva och andra allmänt samhällsintresserade.

Leadercheck: Skådebanan i Jönköpings län

Projektperiod
2020-03-27 – 2021-01-31
Status
Pågående
Diarienummer
2019–3806
Temaområden
Paraplyprojekt Attraktiv landsbygd
Geografiskt område
Nässjö kommun
Projektägare
Föreningen Skådebanan i Jönköpings län