Leadercheck: Regional Matkultur Småland

Nätverket Regional Matkultur Småland och nätverkets koordinator Christian Oleksiy Janér (företaget SwedUP-PR Communication) har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Entreprenörskap 2.0 för delaktiviteten: Utökad kulinarisk närvaro av Regional Matkultur Småland.

Regional Matkultur är ett nätverk av europeiska matföretag för gemensam marknadsföring av den egna matkulturen och lokala råvaror. Regional Matkultur Småland är en av 45 regioner som ingår i det europeiska företagsnätverket för matkultur – Regional Culinary Heritage Europe. I Småland är ca 55 företag medlemmar i nätverket (fler tillkommer under 2020), varav ett 10-tal finns inom leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd. Christian Oleksiy Janér (via företaget SwedUP-PR Communication) är regional koordinator och licensägare för Regional Matkultur Småland. Under rådande situation med Covid-19 och i kombination med att många har fullt upp i den dagliga verksamheten finns inte mycket tid för att synas och höras. Därför vill nätverket Regional Matkultur bidra till att sätta matföretagarna och den lokala och småländska maten på kartan med en ny hemsida för småländska måltidsupplevelser. Skapa färdiga rutter, ”Kulinarisk Smålandsresa”, en digital karta ska tas fram inom leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd – denna rundresa ska hänvisa till lokala och småländska måltidsupplevelser kopplat till naturupplevelser.

Nätverkets medlemmar har även efterfrågat ett enkelt koncept som vägleder konsumenten och matens ursprung – här kommer ett informationsmaterial/bordsryttare att tas fram och ska användas under servering för att visa matens ursprung.

Syftet med delaktiviteten är att uppmärksamma det kulinariska kulturarvet som ortsbefolkning och turister kan få uppleva i Astrid Lindgrens Hembygd. Vidare att Regional Matkultur Småland ska vara en vägvisare till den lokala och småländska maten och att insatsen ska leda till ökad konsumtion av lokala produkter och råvaror, vilket i förlängningen leder till ökad sysselsättning, fler arbetstillfällen och en levande landsbygd. Även att stärka regionen som en attraktiv destination att besöka.

Mål

Målet är att utveckla en ny hemsida för nätverket Regional Matkultur Småland där den småländska maten sätts på kartan. Att den kulinariska Smålandsresan i Astrid Lindgrens Hembygd ska bidra till ökade antal besök hos näringsidkarna samt att mottagarna ska få en bredare uppfattning kring utbudet av småländska måltids- och naturupplevelser. Målet är även att bordsryttarna ska öka gästernas förståelse för hållbar konsumtion och öka köplusten att handla lokalt.

Leadercheck: Regional Matkultur Småland

Projektperiod
2020-02-17 – 2020-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
2019–3761
Temaområden
Paraplyprojekt Entreprenörskap 2.0
Geografiskt område
Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Regional Matkultur Småland/koordinator Christian Oleksiy Janér