Leadercheck: Räven & Osten

Räven & Osten har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Entreprenörskap 2.0 för delaktiviteten: Utveckling av utomhusmiljön samt matvandringar hos Räven & Osten.

Företaget vill utveckla miljön för caféet med möjligheter till sittplatser utomhus i trädgården och hjälp med trädgårdsdesignen. Tex skapa olika små “rum” i trädgården som passar vid olika väderlek, en pergola med tak vid regn, eller en plätt i ängen lite omgiven av buskage för att få lä men ändå utsikt mm. Så småningom kan man också iordningställa ett utekök för att kunna utöka med evenemang, t.ex.grillkvällar, och kurser i utomhusmatlagning. Det vore även fint att iordningställa ett område för barn, t.ex. sandlåda och pilkoja. En annan del är att utveckla matvandring i samarbete med Låxbo Lantkök.

Syftet är att vidareutveckla företaget genom att bredda verksamheten med hjälp av nya tjänster, samt att förhöja upplevelsenivån och utöka möjligheten att ta emot fler besökare. Vi vill kunna erbjuda fler aktiviteter på landsbygden baserade på det vår omgivning har att erbjuda. Naturupplevelser och lokalt producerade varor utgör grunden. Företaget får större resiliens i.o.m. utökat tjänsteutbud, vilket ger en stabilare ekonomisk bas i föränderliga tider.

Mål

Att utveckla nya tjänster och därmed kunna locka fler besökare. Förlänga säsongen. Uppgradera utemiljön med fler sittplatser vilket ger möjlighet att ta emot större sällskap samt att också erbjuda möjligheten att sitta mer avskilt än tidigare. Skapa fler arbetstillfällen, uppskattningsvis en 50% tjänst under säsong.

Leadercheck: Räven & Osten

Projektperiod
2020-03-19 – 2020-06-30
Status
Pågående
Diarienummer
2019–3761
Temaområden
Paraplyprojekt Entreprenörskap 2.0
Geografiskt område
Hultsfred kommun
Projektägare
Räven & Osten, Matilda Johansson