Leadercheck: Linköpings stiftsorganisation

Linköpings stiftsorganisation/Svenska kyrkan har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Attraktiv landsbygd för delaktiviteten: Lokal förädling av tjärved inför lokal framställning av tjära, Ingatorp 2020.

Linköpings stift bedriver ett långsiktigt strategiskt arbete med att nå en hållbar utveckling och genom att ta vara på de resurser som finns på nära håll. På grund av den tjära som används sedan decennier tillbaka importerats har färdigheten att på lokal och småskalig nivå framställa trätjära närmast fallit i glömska. Kompetensen att förädla skogens resurser till en användbar produkt måste därför utveckla på nytt. Eftersom den inhemska och lokala resursförädlingen är i det närmaste utdöd gäller det att i samtliga led ta vara på och utveckla den kompetens som finns, och att samtidigt vidareutveckla de metoder och tekniker som krävs för en ändamålsenligt förädling och framställning av en verkligt kvalitativ produkt. Att utveckla denna produkt, som alltså inte finns att få tag i som lokalt och hållbart framställd, är ett långsiktigt arbete.

Syftet med delaktiviteten är att med olika tekniker genomföra grov råvaruberedning av tjärstubbar för att få reda på hur lång tid det tar att förädla råvaran, vilka volymer som erhålls och hur mycket det kostar.

Mål

Målet är att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av landsbygden genom att inom Linköpings stift bidra till att entreprenörer får förutsättningar att ta vara på de resurser som redan finns lokalt genom en småskalig produktion av en produkt som idag inte finns på marknaden, och det med metoder som är såväl ekologiskt och socialt som sannolikt även ekonomiskt hållbara.

Leadercheck: Linköpings stiftsorganisation

Projektperiod
2020-03-06 – 2020-10-30
Status
Pågående
Diarienummer
2019-3806
Temaområden
Paraplyprojekt Attraktiv landsbygd
Geografiskt område
Eksjö kommun
Projektägare
Linköpings stiftsorganisation