Leadercheck: Klimatmat Sverige

Klimatmat Sverige ekonomisk förening har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Attraktiv landsbygd för delaktiviteten: Förstudie – Den självförsörjande bygden

Syftet med projektet är att skapa en arbetsmodell för att utveckla en mer självförsörjande och resilient bygd med fokus på lokal livsmedelsproduktion och konsumtion.

 

Mål

Föreningen vill göra en förstudie för att välja ut en pilotbygd inom Astrid Lindgrens Hembygds område. En inventering ska göras av vilka som producerar, säljer/vill sälja livsmedel till bygdens invånare. Producenter kommer att bjudas in till en nätverksträff för att identifiera frågor, önskemål och behov. Inventering och planen framåt sammanställs i en rapport inför det kommande projektet ”Den självförsörjande bygden”.

Leadercheck: Klimatmat Sverige

Projektperiod
2020-03-18 – 2020-12-15
Status
Pågående
Diarienummer
2019-3806
Temaområden
Paraplyprojekt Attraktiv landsbygd
Geografiskt område
Vimmerby kommun
Projektägare
Klimatmat Sverige ek för