Leadercheck: Hälsoträdgård i Vimmerby

Linda Ogebrink har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Entreprenörskap 2.0 för delaktiviteten: Hälsoträdgården i Vimmerby.

Företagets egen beskrivning av delaktiviteten: 

När jag läste kursen trädgårdsterapi så fick jag stor kunskap kring forskning om grön rehabilitering. Hur människor kan stärkas genom att samverka med naturen. Genom att se, uppleva och praktiskt arbeta med naturen och trädgården så händer något fantastiskt. Stressade människor utvecklar t ex en förmåga att stanna upp, att lära sig vänta in naturen utan att kunna påverka hur fort det ska gå. Jag vill utveckla en hälsoträdgård för att jag tror att så många människor kan blir hjälpta i sin rehabilitering genom att vara i naturen/trädgården. Vad jag vet så finns ingen hälsoträdgård i Vimmerby med omnejd och jag tror att det skulle vara ett fantastiskt tillskott till vår hembygd.

 

 

Mål

Undersöka möjligheter att starta en hälsoträdgård, tillägnat mig tips och ideer för att komma igång. Kontakter, studiebesök.

Skapat en hemsida för hälsoträdgården och för grönsaksförsäljning.

Praktiskt arbete för att bygga upp hälsoträdgården.

Startat igång en visningsträdgård för inspiration och reklam för min hälsoträdgård.

Leadercheck: Hälsoträdgård i Vimmerby

Projektperiod
2020-06-03 – 2020-12-15
Status
Avslutat
Diarienummer
2019–3761
Temaområden
Paraplyprojekt Entreprenörskap 2.0
Geografiskt område
Vimmerby kommun
Projektägare
Linda Ogebrink