Leadercheck: Grimbergs gård

Grimbergs gård/Dustrat AB har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Entreprenörskap 2.0 för delaktiviteten: Företagsutveckling av Grimbergs gård.

Företagets beskrivning av delaktiviteten:

Vi vill utveckla vår verksamhet på Grimbergs gård med fokus på digital närvaro och marknadsföring. Vi vill kunna erbjuda gårdsyogas verksamhet till fler deltagare och nå nya målgrupper. Vi vill genomföra detta för att bättre, mer och hållbart nå ut med vårt budskap till fler deltagare, gäster och kunder. Detta för att kunna utveckla  verksamheten på gården än mer och fortsätta bo och verka här – vi nu och nästkommande generationer efter oss. Vi vill med insatsen utvecklas att i samverkan med vår bygd bli en hållbar, hälsosam och inspirerande plats att besöka.

Mål

Vi ska ha en hemsida med tydlig grafisk profil med bilder och loggor som förmedlar vad vi
har att erbjuda.
Vi ska ha kunskap om hur vi skapar bäst digital närvaro och marknadsföring.
Vi ska nå ut till fler med gårdsyogas verksamhet och möjliggöra deltagande från fler
personer

Leadercheck: Grimbergs gård

Projektperiod
2020-06-03 – 2020-12-15
Status
Avslutat
Diarienummer
2019–3761
Temaområden
Paraplyprojekt Entreprenörskap 2.0
Geografiskt område
Eksjö kommun
Projektägare
Dustrat AB/Maria Lagneby (Grimbergs gård)