Leadercheck: Företagsutveckling Eksjö stadshotell

Eksjö stadshotell har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Entreprenörskap 3.0 för delaktiviteten: ”Företagsutveckling”.

Beskrivning: Syftet med projektet är att stadshotellet vill stärka kompetensen inom mötesindustrin. Mycket har förändrats på kort sikt och vi ser det av största vikt att hänga med i den tekniska utvecklingen, samt utvecklingen av oss själva. Vi vill också ta hjälp av andra för att få inspiration till hur vi ska kunna göra vår mötesanläggning mer tidsenlig och utvecklad i sin helhet. Med en bra utgångspunkt kommer vi att kunna attrahera såväl lokala företag som företag från andra städer och vi tycker att vi har goda möjligheter att använda oss av staden, naturen och området i sin helhet i våra konferenspaket. Vi ser också nyttas med att själva besöka de framtida utflykter och paketen så att vi vet vad vi säljer in. Syftet är också att besöka producenter i lilla saluhallen för att skaffa en bra kunskap om tillverkningsprocess, råvaror och vilken miljö det tillverkas i.

 

 

Mål

Målet är att ha fått den tekniska kompetensen för att kunna erbjuda möten i första klass. Vi förväntar oss att vi kommer att ha blivit mer kunniga inom digital marknadsföring och fått ny kunskap och de verktyg som vi behöver för att bedriva bra marknadsföring digitalt.

Vi kommer att ha en trygghet och tydligt koncept för hur vi ska utforma våra möten. Projektet kommer också ge oss möjlighet att kolla över våra tekniska valmöjligheter inför en eventuell framtida investering i teknik som lättare hjälper oss möte de krav som ställs på bra mötestillfällen nu. Vi kommer också få en trygghet i att sälja in konferenser med paket.

Leadercheck: Företagsutveckling Eksjö stadshotell

Projektperiod
2021-05-26 – 2021-10-31
Status
Pågående
Diarienummer
2020-3234
Temaområden
Paraplyprojekt Entreprenörskap 3.0
Geografiskt område
Eksjö kommun
Projektägare
Eksjö stadshotell AB