Leadercheck: Filmbyn Småland

Filmbyn ideell förening har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Digital närvaro för delaktiviteten: Digital tillgänglighet – Textning av filmer för hörselnedsatta och nya svenskar
Syfte med delaktiviteten är att göra utställningen ännu mer digitalt tillgänglig för människor med hörselnedsättning och även mer tillgänglig för våra nya svenskar. Utställningen blir digitalt tillgänglig för nya svenskar med arabiska som modersmål där många ännu inte tagit till sig svenska språket tillräckligt bra för att förstå de filmade intervjuerna samt dokumentären. Utställningen blir betydligt mer tillgänglig för besökare med funktionsnedsättning i form av hörsel när vi får svensk text i de filmade intervjuerna.

Vi vill tillgängliggöra vårt kulturarv för våra nya svenskar. Astrid Lindgren och särskilt Emil i Lönneberga och Bullerbybarnen som till största delen har filmats här. Det blir en del i att bättre förstå varandra, en del som vi kan prata om för att skapa relationer. Relationer är också ett av ledorden som kommit fram i Emilkraftens förstudie om integration i östra delen av Eksjö kommun. Ett annat är språk. Vi ser möjligheter i att kunna bjuda in våra nya svenskar att ta del i Filmbyns utställning om hur Astrids berättelser blev till film och föra en dialog om vårt kulturarv som vid samtal ger möjlighet för våra nya svenskar att berätta om sitt kulturarv. Samtal ger språkträning! För att nya svenskar ska förstå vad vår utställning handlar om, innebörden i intervjuerna, få en inblick i vårt kulturarv, varför vi har sådan kärlek till Astrid Lindgren har vi upptäckt att vi inte kan förmedla detta på svenska då många av våra nya svenskar ännu inte har lärt sig vårt språk tillräckligt väl. Vi behöver då översätta de filmade intervjuerna och lägga på text på fler språk. Sverige för inte statistik över modersmål men forskare håller för sannolikt att arabiska är det nästa största modersmålet i Sverige idag. Då blir naturligt arabiska det första främmande språket utöver engelska och tyska vi vill implementera i Filmbyns utställning.
Textningen kommer ortsbor såväl som utifrån kommande besökare till glädje. Det stärker Filmbyn som besöksmål och som samarbetspartner till bl a skolor, vuxenutbildningar och olika andra verksamhetsgrupper. Vi får ofta förfrågningar och önskemål om ytterligare tillgänglighetsanpassningar och det skulle kännas så bra att få fortsätta detta arbete genom ett stöd till textning och översättning till ytterligare ett språk.

Mål

Vi ska ha implementerat textning på svenska på filmade intervjuer och dokumentären som är en bärande del av Filmbyn Smålands utställning.
Vi vill även texta på ytterligare ett språk.

Leadercheck: Filmbyn Småland

Projektperiod
2019-08-23 – 2019-10-31
Status
Pågående
Diarienummer
2018-934
Temaområden
Paraplyprojekt Digital närvaro
Geografiskt område
Eksjö kommun
Projektägare
Filmbyn ideell förening