Leadercheck: Enkla friluftslivet

Enkla friluftslivet, Kent Nilsson, har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Entreprenörskap 2.0 för delaktiviteten: Utveckling inför start av Enkla friluftslivet.

Företaget är i en uppstartsfas och i behov av att göra förstudier och utveckla olika programpass/friluftskurser som ska leda till ett hållbart friluftsliv. Syftet är att göra företagaren mer säker på verksamhet och testa/utvärdera kurserna. Syftet är dessutom att hitta och justera ev brister som finns vid uppstarten och även att hitta rätt målgrupp för aktiviteterna.

Mål

Utvecklingen av programpassen som igår i projektet ska skapa förstående av att ta vara på sig själv och naturen på ett sunt sätt. Målet är att skapa en bra grund till företaget som skapar ett enkelt och hållbart friluftsliv i en värld där mycket köpt slits och slängs, många gånger i naturen. Projektet kommer dessutom leda till att företagaren hittar en bra inkörsport i turistnäringen med omvärldsbevakning i flera kommuner.

Leadercheck: Enkla friluftslivet

Projektperiod
2020-09-29 – 2021-01-31
Status
Pågående
Diarienummer
2019-3761
Temaområden
Paraplyprojekt Entreprenörskap 2.0
Geografiskt område
Nässjö kommun
Projektägare
Enkla friluftslivet, Kent Nilsson