Leadercheck: Eksjö saluhall

Eksjö Stadshotell AB har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Entreprenörskap 2.0 för delaktiviteten: Eksjö saluhall.

Stadshotellet vill utveckla Eksjö till en matmetropol. I projektet vill företaget öka det Småländska höglandets matmedvetenhet för lokala råvaror och hantverk och genom det, bli en självklar träffpunkt både för den fasta befolkningen och tillfälliga besökare. Det långsiktiga målet är att bli Småländska höglandets nav när det gäller lokalproducerad mat och inspirera andra företag att satsa på Eksjö. Saluhallen är tänkt att innehålla försäljningsytor för leverantörer, hyras ut till mejeri, musteri och ett bryggeri, innehålla cafe/restaurangdel.

Mål

Under projektets gång ska vi göra en marknadsanalys av den aktuella situationen vad avser hur besöksströmmarna ser ut under beroende på säsong, köpbeteende, målgrupp m m. Ta fram förslag på ritningar på saluhallen och marknadsföringsmaterial för att skapa intresse inför öppningen.

Leadercheck: Eksjö saluhall

Projektperiod
2020-09-05 – 2021-01-31
Status
Pågående
Diarienummer
2019-3761
Temaområden
Paraplyprojekt Entreprenörskap 2.0
Geografiskt område
Eksjö kommun
Projektägare
Eksjö Stadshotell AB