Leadercheck: Björkenäs Mathantverk

Björkenäs Mathantverk har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Entreprenörskap 2.0 för delaktiviteten: Utveckling av Björkenäs Mathantverk.

Företagets beskrivning av delaktiviteten:

Syftet är att genomföra en förstudie över möjligheten att bygga ett flexikök där mathantverkare kan samarbeta. Vi vill veta om det är en bra idé och om intresse finns.

Dessutom vill vi i förlängningen öka vår egen produktion av lokalproducerad ost och honung. Samt att öka den totala produktionen och försäljningen av lokal hantverksmässigt tillverkad mat. Syftet är också att börja bygga nätverk med andra aktörer inom det lokala mathantverket. Vi vill också använda vår hemsida för att både konsumenter och andra mathantverkare ska hitta oss.

Mål

Vid projektets slut har vi fått en bild över huruvida det finns en marknad för ett lokalt flexibelt kök där mathantverkare kan samlas.

Vi har en affärsplan över det flexibla köket, en kostnadsbild och en behovsanalys.

Vi har kunskap om de viktigaste komponenterna för att lokalen ska kunna bli livsmedelsgodkänd och för att den ska vara hållbar ur ett miljöperspektiv.

Vi har en fin hemsida som presenterar vårt företag och våra produkter samt som är förberedd att lyfta in andra verksamheter som kan finnas i vårt flexikitchen.

Leadercheck: Björkenäs Mathantverk

Projektperiod
2020-06-08 – 2020-11-30
Status
Pågående
Diarienummer
2019–3761
Temaområden
Paraplyprojekt Entreprenörskap 2.0
Geografiskt område
Nässjö kommun
Projektägare
Björkenäs Mathantverk