Leader lär för omställning till hållbarhet

De Leaderområden som är parter i projektet kommer att utbyta erfarenheter kring omställning till hållbarhet med andra Leaderområden i Sverige och Europa när det gäller Leaders roll att främja omställning till hållbart samhälle, framkomliga vägar och goda exempel.
Det som hindrar omställning till ett hållbart samhälle är inte i första hand brist på fakta och inte heller i att vi saknar tekniska eller praktiska lösningar. I stället hänger de främsta hindren ihop med att vi byggt strukturer som är svåra att förändra, inte minst på grund av den kultur med värderingar, verklighetsuppfattningar och gemensamma antaganden som tas för givet.

Resultat
Vi har genomfört fem träffar för kollegialt lärande med 15-30 deltagare per träff. Träffarna har varit 2-3 dagar och har hållits i alla olika leaderområden som ingick i samarbetet. Utöver dessa har telefonintervjuer och enkätundersökningar gjorts för att se hur omställningsarbete genomförs. Resultat och lärdomar har sammanställts i rapporten ”lokalt ledd utveckling för omställning till hållbarhet”. Lokalt har föreningen Astrid Lindgrens Hembygd genomfört en rad olika aktiviteter för att prova olika metoder och angreppssätt för hur leader kan jobba med omställning.

Flera av samarbetsparterna har påtalat att projektet kommer gett större avtryck än väntat i deras kommande strategier, tack vare lärandet som skett inom deras LAG.

Uppdaterat 2020-04-27: länk till nyhetsartikel med rapporter m.m från projektet. https://www.astridlindgrenshembygd.se/uncategorized/hallbar-utveckling-med-leadermetoden/

Mål

Syftet med projektet är att stärka pågående och framtida arbete för omställning till hållbarhet i de leaderområden som är parter i samverkansprojektet, genom att utgöra en plattform för gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte och metodutveckling.
Målen är att genomföra träffar med kollegiala lärandecirklar och skriva en rapport som dokumenterar resultaten från lärandeprocessen.

 

 

Leader lär för omställning till hållbarhet

Projektperiod
2012-09-01 – 2014-08-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-239
Temaområden
Framtidsforum
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd