Landsbygdens dag – Hult

Projektet är ett delprojekt.

Samhällsföreningen i Hult har bytts ut och där är det påtagligt fler yngre personer som engagerar sig nu. Det har även blivit ett mycket bättre samarbete mellan de olika föreningarna, men det finns fortfarande mer att jobba på vad gäller det. Samarbete överlag i Hult är på god väg att växa och stärka till sig, då fler och fler vill engagera sig både till föreningarna och utanför föreningarna, vilket ger goda resultat.
Vi i samhällsföreningen vill anordna den årliga lantbygdens dag fast i år tillsammans med ALLA i Hults samhälle och engagera alla föreningar, företag och även privatpersoner i detta. Eftersom Hult har fått ett generationsskifte här de senaste två, tre åren, lägger vi tyngden på den yngre generationen och deras familjer.
Den unga generationen ger förskole – och skolverksamhet samt idrott & föreningsengagemang som i sin tur leder till en hållbar utveckling, och ett fungerande trevligt samhälle med god sammanhållning

Vision
Vision med projektet är – att få samhällsborna att vilja bo kvar, genom att visa att vi lägger ner tid och energi på invånarna. – ”Sticka ut näsan” och visa oss utåt sätt och på så sätt få Hult ännu mer attraktivt – att skapa sammanhållning, tillhörighet och inflytande – Locka ut turismen till våra höjdpunkter i samhället, bland annat Movänta camping och Lanthandeln Hulthallen.

Resultat
En trevlig stämning under dagen där folket har fått chansen till att lära känna varandra. Folk har pratat mycket gott om dagen, och det resulterade i att samhällsborna känner igen de flesta som faktiskt deltog i stort sett HELA dagen och kvällen!! Under dagen lockade all musik och rörelse ut samhällsborna och man såg många nya ansikten ute i Hult. Vi hade förväntat oss något med folk till aktiviteterna under dagen, men på grund av vädret (ösregn) så åkte en del hem efter Mora Träsk. Annars hade vi ett önskvärt resulterande besökande på Mora Träsk och skapligt även på kvällen

Mål

Mål
Målet med vårt projekt är att vi vill se en växande bygd.
Syfte
Vi vill att invånarna i Hult ska känna en tillhörighet och ett inflytande i samhället. Byborna får chansen att träffas och göra något tillsammans. Vi vill visa att vi satsar på samhället och dess invånare. Men också få ett vidare gott rykte och hoppas på att fler vill bo kvar i Hult samhälle eller flytta ut till Hult samhälle.
Vi vill lyfta en levande landsbygd.

Landsbygdens dag – Hult

Projektperiod
2010-04-14 – 2010-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/18
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Hult
Projektägare
Hults Samhällsförening