Landsbydsseminarium

Projektet är ett delprojekt.

Projektet syftar till att samla de lokala krafterna som deltagit i projekt Lokala utvecklingsplaner i Eksjö kommun till en dag med inspiration som kan ge framtida samarbete för den bygd de lever, verkar och bor i. Dagsseminariet kommer även bjuda in motsvarande lokala arbetsgrupper i projekten för lokala utvecklingsplaner i Vimmerby, Hultsfred och Oskarshamns kommuner i Leader ALH till nätverkande och samarbete.

Resultat

Projektets resultat är den mycket inspirerande seminariekväll vi genomförde den 20 september 2012 i Folkets hus Mariannelund, där alla lokala utvecklingsgrupper i alla Astrid Lindgrens hembygds kommuner var inbjudna. Under mingel med god närproducerad mat skapades nätverk och diskuterades landsbygdsutveckling. Därefter tog föreläsarna vid och gav oss många tänkvärda idéer och glada skratt.

Vi genomförde en digital enkät veckan efter eventet. Den gav oss entydigt att alla ville delta i fler liknande seminarier.

Mål

Skapa nätverk mellan de olika lokala arbesgrupperna.

Landsbydsseminarium

Projektperiod
2012-06-05 – 2013-10-15
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/68
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Mariannelund
Projektägare
Emilkraften ekonomisk förening