Ladda Vimmerby

Projektet är ett delprojekt.

Framtidens transporter står inför en stor omställning då en fossilbänslefri fordonsflotta ska införas. En del i omställningen är att göra det möjligt att driva sitt fordon på el och då behövs snabbladdning som en möjlighet i Vimmerby. De flesta som äger och kör eldrivet kommer att ladda bilen på sin garageplan eller på jobbet men räckviddsångesten kräver tillgång till snabbladdning vid lite speciella förhållanden.

Vimmerby energi och miljö AB är en av nyckelaktörerna i detta och vi har skapat förutsättningar för en aktiv samverkan med dem. Emma Lindberg som är vikarierande energirådgivare i kommunen ser positivt på denna satsning liksom Roger Carlsson som är VD. Bilförsäljare är en annan viktig målgrupp då snabbladdning är en förutsättning för deras elbilsförsäljning. Vimmerby kommun är en annan aktör liksom besöksnäringen.

Resultat
Projektet har genomfört två seminarier och det har bildats en arbetsgrupp för att driva satsningen Ladda Vimmerby vidare. Kommunens energirådgivare har varit engagerad och det borgar för en fortsatt aktivitet i samverkan med initiativtagarna för Ladda Vimmerby. Intresset för snabbladdning för elbilen har ökat och deltagarna som fick tillfälle att provköra en elbil fick en erfarenhet som de garanterat kommer att sprida i sina nätverk. Elbilsinfrastrukturplaneringen har fått en injektion tack vare Ladda Vimmerby.

Mål

Mål:
– Genomföra två seminarier
– Foma en arbetsgrupp

Ladda Vimmerby

Projektperiod
2014-06-02 – 2014-08-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/100
Temaområden
Framtidsforum
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Vimmerbytakter AB Göran Nachtweij