Kyrkan mitt i byn

Under en lång tid har antalet invånare stadigt växt, genom att många unga familjer flyttat tillbaka och valt att bosätta sig i bygden. Andelen barn och unga är därför också stort.

Vi tror att känslan av sammanhang och identitet är viktig för viljan att återvända och bosätta sig i hembygden.

Projekt ”Kyrkan mitt i byn” står för en vision om att alla åldrar från barn till åldringar kan finna den samhörighet och identitet i en levande landsbygd som är förutsättningar för en långsiktig

entreprenörsutveckling. Genom Leaderprojektet hoppas föreningen att denna investering på ett ännu tydligare sätt ska kunna utgöra en viktig social mötesplats oberoende av medlemskap i församlingen.

En mötesplats som bidrar till att befästa en hållbar utveckling i bygden som kan fånga in och vara katalysator för ungdomars skaparkraft, men också en viktig arena för möten mellan generationer.

Projektet ska genom goda exempel sätta ljuset på landsbygdens attraktionskraft.

Mål

Väl medveten om kyrkans vidare betydelse för bygden inrymmer församlingens beslut att bygga en ny kyrka en önskan om att de nya lokalerna ska skapa en ännu tydligare bas för utveckling av entreprenadskap för bygdens många ungdomar, stimulera generationsmöten och berika kulturlivet för alla boende i bygden.

Genom deltagande i projektet finns dessutom en ambition om att tydliggöra framgångsfaktorer och lyckade exempel som kan vara generaliserbara och utgöra ett bidrag till att det blir berikande att bo, verka och växa upp i Astrid Lindgrens hembygd.

Mål:

Ökad dialog och förståelse över generationsgränser.

Förebilder och goda exempel har lyfts fram.

Exempel på initiativkraft och entreprenadskap har synliggjorts.

Genomförandet har präglats av delaktighet och bredd.

Ett ökat kulturutbud.

Exempel på hållbar utveckling.

Målgrupp

Projektet har en bred målgrupp genom sin ambition av mötesplats mellan generationer inte exkluderar någon, men den huvudsakliga målgruppen är ungdomar 13-25 år.

Kyrkan mitt i byn

Projektperiod
2010-03-30 – 2012-09-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-217
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Eksjö, Ingarp
Projektägare
Ingarp Missionskyrka