Kvinna-Sex-Hälsa

Projektet är ett delprojekt.

Vi vill trycka upp en folder – checklista på hur en bra partner ska vara – 1000 ex som kommer att delas ut under hela veckan men också använda den som diskussionsämne under lördagens eftermiddagsprogram, visitkort, flyers samt 2 st roll-ups. Vi vill trycka upp utställningen Cause of death – Woman som är en otroligt stark utställning. Den kommer vi att försöka turnera runt med på många olika ställen.

Tjejjouren jobbar för ett hållbart samhälle fritt från våld. För att kunna nå dit vill vi jobba mer med kvinnor för fred, jämställdhet, lika värde och rättigheter. Det gör vi dels genom information via utställningar men också genom att uppmuntra, peppa och visa hur man kan få hjälp med stora som små problem via chat. Ett ojämnställt samhälle kan aldrig vara hållbart och viktigast är att få med de unga, både flickor och pojkar. Tjejjouren tycker att det är viktigt att vi samarbetar med så många olika organisationer som möjligt och har tidigare haft bl a klädbytarpartyn med Naturskyddsföreningen, i år vill vi genomföra Earth Hour tillsammans.

Resultat
Vi har synliggjort Tjejjouren och deras viktiga arbete med att peppa tjejer och vikten av jämställhet för att uppnå ett hållbar samhälle.

Mål

Syfte
Medvetandegöra kring destruktiva normer och strukturer

Mål
Trycka upp folder.
Genomföra workshop
Föreläsning

Kvinna-Sex-Hälsa

Projektperiod
2012-02-27 – 2012-05-25
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/51
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Eksjö
Projektägare
Tjejjouren Jorun