Kulturgatan i Bodafors

Bakgrund: Kulturgatan i Bodafors är i dag ett framväxande besöksmål med ett syfte att ta tillvara traditionen av möbeltillverkning som funnits i Bodafors. Sökande har genom ett långsiktigt tänkande, utvecklat en plats kring kultur, nytt hantverk och ny design i en levande och autentisk miljö. Kulturgatan AB, vill i detta projekt uppföra en ny byggnad intill ett befintligt magasin, som idag används som utställningslokal. Tillbyggnaden tillför nya fristående funktioner och värden men knyter också samman och ger Kulturgatan i stort möjligheter till bättre flöden och ett större attraktionsvärde. Kulturgatan disponerar flera äldre byggnader längs Magasinsgatan men ännu ingen som är användbar vintertid. Den planerade nya byggnaden skulle innebära ett tillgängligt och högst flexibelt rum för möten, kursverksamhet, workshops och utställningar – att användas året om. Med ett stort öppet rum, 10 x 10 m, skulle den tillföra möjligheten att samla större grupper i samband med t ex introduktion av en utställning, workshop, praktiskt verkstadsarbete, föreläsningar, demonstrationer och möten.

Syfte: Att utveckla och förädla besöksmålet Kulturgatan i Bodafors, genom uppförandet av en ny byggnad. Den nya byggnaden ska ge besöksmålet Kulturgatan möjligheter att, oavsett årstid, arrangera möten och utställningar, vilket ger verksamheten ett bättre flöde och ett större attraktionsvärde.

Motivering: Astrid Lindgrens hembygd finner att projektet faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde Den lokala ekonomin och målet Förädlandet av lokala resurser, genom att projektet vill utveckla besöksmålet Kulturgatan i Bodafors. Genom att lyfta Bodafors unika historia kring möbelindustri och förädla den, bidrar Kulturgatan i Bodafors till ett långsiktigt och hållbart tänkande kring platsen. Projektet kommer bjuda in till upplevelser och givande möten, kring kultur, nytt hantverk och ny design i en levande och autentisk miljö, vilket skapar mervärden och nytta för många. Astrid Lindgrens hembygd finner att projektet genomförs på ett leadermässigt sätt, där flera parter samverkar och att Astrid Lindgrens hembygds horisontella mål om hållbarhet, jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet genomsyrar projektet.

Mål

Projektets mål är ha färdigställt en tillbyggnad anpassad för en utökad verksamhet av utställningar, kortare specialiserade workshops/utbildningar samt möteslokal att använda året om.

Kulturgatan i Bodafors

Projektperiod
2018-11-01 – 2020-01-31
Status
Avslutat
Diarienummer
jnr: 2018-1117
Temaområden
Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Nässjö kommun
Projektägare
Kulturgatan AB i Bodafors