Kulturfestival i Vimmerby

Evenemanget ”Kulturfestival i Vimmerby” i arrangemang av Kulturskolan i Vimmerby kommun, har beviljats medfinansiering via projektet Allt som sker.

Arrangörens beskrivning av evenemanget:

”Kulturskolan i Vimmerby ska arrangera en kulturfestival. Vi kommer ha fler olika arrangemang, teater, film, musik och dans. Åldrarna på de som framträder är mellan 4-20 år. Vårt mål med denna helg är att barn/ungdomar och vuxna som inte annars kanske tar del av vår verksamhet ska få chans att delta och se olika framträdande och på så sätt öka intresset för vår verksamt samt locka nya deltagare. Det ska vara gratis och kommer att ske i ett stort tält i Källängsparken, i Vimmerby. Vi riktar oss till alla och vill gärna se att detta skulle kunna bli en tradition som kan utvecklas varje år med fler aktörer. Detta är första året som vi genomför kulturfestivalen och fokuserar mest på kulturskolans verksamhet för att projektet ska vara genomförbart för personalen. Vi hoppas kunna väcka intresse för Kulturen och skapa en ny mötesplats, där alla som vill kan vara delaktig. Vi söker stöd till scenhyra och kommer att hyra in evenemangstält för att nyttja detta till framträdanden och workshops under festivalen”.

Styrgruppen för projektet Allt som sker inom Astrid Lindgrens Hembygd, har beviljat Kulturskolan i Vimmerby medfinansiering för evenemanget. Nyttan tillfaller många och arrangören har beskrivit i sin ansökan hur evenemanget ska genomsyras av hållbarhet, jämställdhet, ungas delaktighet och mångfald och uppfyller därmed kriterierna för benämningen ”Det goda evenemanget”. Läs mer på vår hemsida astridlindgrenshembygd.se/evenemang/

Mål

Kulturfestival i Vimmerby

Projektperiod
2018-04-23 – 2018-04-29
Temaområden
Det goda evenemanget
Geografiskt område
Vimmerby kommun
Projektägare
Kulturskolan i Vimmerby