Kristdala torg

Projektet är ett delprojekt.

I den enkät som Kristdala samhällförening har gjort, framgick att en stor del av svaranden ville att torget skulle fräschas upp. Det ska bli lusthus/scen och en ny stor anslagstavla med tak. Vi ska bygga fikaplatser på torget i form av rastplats-bänkar med bord, så att invånare och turister kan njuta av en mysig fikastund på ett trevligt torg mitt i samhället.

Resultat

Vi har gjort en fikaplats på torget i Kristdala som används i stort sett varje dag. Föreningar vill anordna aktiviteter och arrangemang på torget som i sin tur drar folk. Vi har fått en mötesplats och torget är det självklara centrum i byn. Lärdomar av projektet är att man ska planera i tid och man blandar in kommunen och man ska sätta av el del extra timmar för redovisning till ex leader. Det ligger mycket tid bakom att fylla i listor och samla i hop material för att skicka in och redovisa.

Mål

Få ett trevligt torg i Kristdala. Bygga bord och bänkar att sitta på.

Kristdala torg

Projektperiod
2013-02-19 – 2014-08-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/87
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Oskarshamn
Projektägare
Kristdala Samhällsförening