Konstkollo 2009 vid Virserums Konsthall

Projektet är ett delprojekt.

Virserums Konsthall vill genomföra veckolånga Konstkollon för ungdomar 13-16 år varje sommar under åren 2009-2011. De unga får under en intensiv period arbeta med andra uttrycksmedel än i skolan och genom koloniformen blir det många nya sociala kontakter, tvärs över landet och också över åldersgränser. Under Konstkollot får ungdomarna handledning i olika tekniker av personer som är professionellt verksamma inom området. Därefter ska de själva skapa, enskilt eller i grupp, utgående från sig själva, samtidigt som de får hjälp med gestaltningen. Varje Konstkollo avslutas med en utställning och vernissage.

Mål

Syfte
Att ungdomar får stora möjligheter att utveckla sina egna förmågor.
Att Virserums Konsthall och en ”håla ingenstans” som Virserum blir en spännande och välkänd plats, förknippad med positiva minnen.
Mål

ca 30 ungdomar per år deltar i Konstkollot.

Målgrupp

Unga

Konstkollo 2009 vid Virserums Konsthall

Projektperiod
2009-03-04 – 2009-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/2
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Virserum
Projektägare
Virserums Konsthall