Konst på landsbygden

Evenemanget ”Konst på landsbygden lokalt/globalt” – En föreläsning av performance-konstnären och curatorn Luo Fei, 6/7 kl 18 i Mariannelund, har beviljats medfinansiering via projektet Allt som sker.

Arrangörens beskrivning av evenemanget:

”Tack vare enskilda personers internationella nätverk bland konstnärer och kreatörer har vi i Mariannelund under en rad år kunnat ta emot konstnärer verksamma inom bildkonst, film, performance och litteratur. Ibland har det resulterat i en utställning, ibland en föreställning och andra gånger i ett föredrag av något slag. Till vår glädje är curatorn och konstnären Luo Fei , till vardags verksam i Kina, under några månader år 2018 inbjuden som Artist-In-Residence i Zürich. Han är under sin vistelse i Europa inbjuden till Norge för en föreläsning och skulle kunna komma till Mariannelund den 6 juli.

Under förutsättning att vi kan finansiera hans omkostnader (resa, arvode, PR/Info och lokal + husrum) har vi möjlighet att genomföra ett sk ART TALKS i Konsthall Betel i Mariannelund med Luo Fei som huvudtalare. Föreläsningen kommer tolkas från engelska till svenska – vilket ger möjlighet att inbjuda utlandsfödda nyanlända och andra vars modersmål inte är svenska. Det blir en rad föreningar i samverkan som ansvarar för arrangemanget med Stationskooperativ M som sökande organisation.”

Styrgruppen för projektet Allt som sker inom Astrid Lindgrens Hembygd, har beviljat Stationskooperativ M medfinansiering för evenemanget. Nyttan tillfaller många och arrangören har beskrivit i sin ansökan hur evenemanget ska genomsyras av hållbarhet, jämställdhet, ungas delaktighet och mångfald och uppfyller därmed kriterierna för benämningen ”Det goda evenemanget”. Läs mer på vår hemsida astridlindgrenshembygd.se/evenemang/ 

Mål

Konst på landsbygden

Projektperiod
2018-07-06 – 2018-07-06
Temaområden
Det goda evenemanget
Geografiskt område
Eksjö kommun
Projektägare
Stationskooperativ M