Konst & Mat lokalt

Sommaren 2010 vill Kulturakademien, Emilkraften och Stationskooperativet i Mariannelund genom ett sommarkafé, konstutställningar, musikhappeningens, Utomhusbio, Mini-filmfestival och ett avslutande Konstkalas (19-22 augusti) slå ett slag för och lyfta fram 1) lokalproducerade ekologiska och rättvisemärkta produkter (vi vill hylla vår småländska matkultur) 2) internationell matkultur, genom att låta våra gäster från fjärran länder – både de som ofriviliigt kommer hit och en tid bor på Mariannelunds flyktingförläggning och de som väljer att flytta hit och bo här permanent – introducera sin mat under Konstkalaset i Mariannelund. 3) I samarbete med Jönköpings filmfestival vill vi visa spännande och intressanta filmer på temat MAT, inklusive dokumentären Vårt Dagliga bröd av den österrikiske dokumentärfilmaren Nikolaus Gayrhalter 4) vi vill visa bra konst med hög kvalité, Ung konst, lokal likaväl som internationell konst som anknyter till temat MAT

Resultat

Projektet genomfördes i samverkan mellan ideella föreningar, näringslivet och kommunen. Medborgarkon­toret Emilkraften tog ett huvudansvar för det avslutande konstkalaset medan Kulturakademien (KAiM) och Stationskooperativ M tog ett huvudansvar för projektet som helhet.

Ett stort antal aktiviteter genomfördes för att nå målen.

Mål

Projektet Konst & Mat lokalt/globalt syftar till att med konst och kreativitet som redskap öka vår uppskattning av och kunskap om god, nyttig och vacker mat i allmännhet och lokalproducerad mat i synnerhet.

Genom att följa upp tidigare års arrangemang hoppas vi att genom sommarens Konstkalas + utställningar fler ska koppla samman Mariannelund med Konst & Kultur, och hitta dit.

Mål:

Kvantitativa mål: starta ekologiskt kafé som så småningom kompletteras med försäljning av lokalproducerade, ekololigska produkter.

Kvalitativa mål: Mariannelund ska bli känt som en kultur-by. Konstkalaset sammankopplar något typiskt småländskt (Kalas) , med den konst och kultur som de senaste åren genom Kulturakademien har lanserats och introducerats.

Målgrupp

Invandrare o flyktingar i Mariannelund, övrig lokalbefolkning, turister

 

Konst & Mat lokalt

Projektperiod
2010-06-01 – 2010-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-218
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Eksjö
Projektägare
Stationskooperativ M