Kommunikationsseminarium

Projektet är ett delprojekt.

Vi kommer att bjuda in olika föreläsare som berättar om olika samåkningsformer samt hur järnvägstrafiken kan utvecklas i vårt närområde. Vi vill ha en dialog om hur ví löser våra kommunikationer på ett mer hållbart sätt i framtiden . Vår förhoppning är att man ska samåka mera.

Resultat.
Vi har fått en positiv respons från deltagarna och tankar om hur vi i vår bygd skulle kunna utveckla samåkning.

En lärdom av projektet är att man måste arbeta hårt med marknadsföringen för att sprida inbjudan genom personliga kontakter via mail och telefon, tidningsartiklar, telefonkontakter och sociala medier.

Mål

Så många som möjligt ska se möjlighterna med alternativa samåkningssätt för att spara på vår miljö.

Kommunikationsseminarium

Projektperiod
2012-09-01 – 2012-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/73
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Emilkraften ekonomisk förening