Kollo, naturen är vår framtid

Projektet är ett delprojekt.

Väcka intresse hos barn och unga för naturen och hembygden och för hållbarhetstänkande tidigt under deras liv.

Resultat

Ett mål var att vi skulle hitta sponsorer för att alla barn skulle ha möjlighet att vara med. Tack vare sponsorerna kunde vi genomföra två kollo med totalt 20 barn.

Mål

Få igång 1-4 naturkollo per år.

Kollo, naturen är vår framtid

Projektperiod
2012-01-01 – 2013-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/32
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Sevedebygdens Naturskyddsförening