Julles verkstad

Projektet är ett delprojekt.

Vi har en snart 150-årig industribyggnad där förre ägaren för ett antal år sedan tog pension. Han lämnade lokalen så som den stod vid det tillfället. Fortfarande får man känslan när man går in genom dörren att arbetsfolket bara har tagit matrast och snart kommer tillbaka och tar upp arbetet igen. Sedan den dagen har byggnaderna underhållits och till viss del restaurerats genom bidrag bl a från riksantikvariatämbetet och Länsstyrelsen. Industrin bestod av smedja, gjuteri, mekanisk verkstad och snickeri. Några eldsjälar ur lokala hembygdsföreningen har hållit öppet några timmar under några sommarveckor, dock inte senaste två åren.
För att Julles verkstad ska kunna bli ett levande arbetslivsmuseum behöver det utvecklas. Kunskap och information från tiden för denna industri behöver samlas in och göras tillgängligt för besökare såväl som för Mariannelundsinvånare. Det var en inte helt liten arbetsplats när industrin startade. Ännu finns äldre som kan berätta hur arbetet gick till, bönder som kom till smedjan för att få plogspetsen lagad. Julles håller på att gå förlorat – nu är det en ”tom” byggnad, restaurerad men utan levande innehåll och med fortsatt behov av underhåll för att inte utsättas för förfall.

Resultat
Nätverk har skapats med personer från kommun, länsstyrelse och lokala företag och föreningar som Julles behöver för att kunna utvecklas.

Mål

Mål: att Julles verkstad ska vara ett öppet besöksmål under sommaren 2014 och utvecklas vidare med utställningar med mera.

Julles verkstad

Projektperiod
2014-04-12 – 2014-08-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/108
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Eksjö
Projektägare
Emilkraften ekonomisk förening