Iordningställande av ställplatser för husbilar

Att iordningsställa en ställplats för husbilar vid Tuna torg. Syftet är att fånga upp befintligt turistflöde förbi Tuna genom att erbjuda övernattningsmöjlighet.
Därmed genereras merförsäljning för befintlig service, ex affär och bensinstation, samt skapas förutsättning för ytterligare utveckling inom turism.
Projektet är en separat del av ett större samarbete mellan Tuna Intresseförening och lokala privata näringsidkare kallat ”Turista i Tuna”.

Resultat
Vi har nu en plan yta som fungerar som övernattningsparkering för husbilar. Belysning och staket till densamma. Vi har också gjort lättare marknadsföring. Projektet är mycket konkret och det har genomgående varit ett strukturerat arbete att genomföra och färdigställa projektdelarna för att komma i hamn. Kontakter med lokala leverantörer har gått väldigt smidigt och detta har hjälpt till att lättare komma i mål. Administration och pappersarbete är mycket tidskrävande vilket är tufft att klara av tidsmässigt på ideell basis. Som en bieffekt kan vi även se ett ökat underlag till lokala näringsidkare och turismentreprenörer eftersom turisterna nu stannar längre i Tuna.

Mål

Att iordningsställa en ställplats för husbilar vid Tuna torg. Syftet är att fånga upp befintligt turistflöde förbi Tuna genom att erbjuda övernattningsmöjlighet.
Därmed genereras merförsäljning för befintlig service, ex affär och bensinstation, samt skapas förutsättning för ytterligare utveckling inom turism.
Projektet är en separat del av ett större samarbete mellan Tuna Intresseförening och lokala privata näringsidkare kallat ”Turista i Tuna”.

Iordningställande av ställplatser för husbilar

Projektperiod
2012-05-07 – 2013-05-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-245
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Tuna Intresseförening