Inventering och paketering av fisketurism

Projektledaren undersöker områdets aktörer och produkter, kundernas åsikter och önskemål om säljbara fiskeprodukter samt önskvärda marknadsföringskanaler i dag och framöver.

Informationen analyseras och slutsatser dras om behov och möjligheter. Undersökningarna och analyserna omfattar projektets målgrupp men även andra faktorer som kan gagna utvecklingen.

Slutsatser och indikationer från marknadsanalysen redovisas och synpunkter inhämtas ifrån turismfiskeaktörer och andra entreprenörer. Med dessa resultat som utgångspunkt arbetar projektledaren vidare med vad som är projektets kärna; att motivera och assistera näringsidkare och entreprenörer med stärkandet av existerande produkter, etablerandet av nya produkter/paket samt skapandet av en ny sälj- och marknadsföringskanal på webben.

Resultat
Projektet har gett kompetensökning hos deltagande företagare på utbildningen, faktabasinsamling från fiskevatten i de berörda kommunerna, teknikarbete påbörjats på IT-plattformen Småland-Öland, prototyp på elektronisk fiskekarta har tagits fram för att ligga till grund för fortsatt arbete. Utbildningens kvalitet var mycket hög, många entreprenörer har insett värdet av marknadsföring via Internet, styr- o referensgrupperna fungerat mycket bra, där även nya nätverk etablerats. Intresse från IT-plattformen Småland-Öland för projektet har varit mycket stort.

Mål

-Hitta intresserade entreprenörer för fiske
– Ta fram underlag till en fiskekarta
– Skapa en fisketurismsida på turistbyråernas web-platser (CBIS)

Inventering och paketering av fisketurism

Projektperiod
2013-09-01 – 2014-11-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-253
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Attraktiva Oskarshamn